Łąka 159  17 772 76 00   laka.kancelaria@gmail.com A A A  

Żywot św. Onufrego

Św. Onufry urodził się na początku IV w. na terenie dzisiejszego Egiptu, jako syn perskiego władcy. Informacje na jego temat czerpiemy z relacji, jaką pozostawił jego uczeń, św. Pafnucy.

W młodości św. Onufry miał wzorować się przede wszystkim na św. Janie Chrzcicielu, którego postrzegał jako męża Bożego pełnego modlitwy i umartwień. Idąc za jego przykładem podjął decyzję o zamieszkaniu na pustyni i poświęceniu swojego życia Bożej Opatrzności.

Według podania późniejszego Świętego na pustynię odprowadził anioł w postaci świetlistego promienia. Posłaniec Boży przywiódł królewicza do pieczary, w której przebywał inny pustelnik. Oświecony światłem z nieba starzec, na widok wchodzącego wędrowca zawołał: „To ty jesteś Onufry, sługa Pana. Wejdź synu do mojej celi. Moc twoja w Bogu. Wypełnij co zamierzasz, zachowując bojaźń Bożą”.

Po kilku dniach spędzonych na czuwaniu, modlitwach i rozważaniu Pisma Świętego, razem wyruszyli w dalszą drogę. Po bardzo wyczerpującej wędrówce dotarli do innej pieczary, którą starzec wskazał Onufremu, jako miejsce jego dalszego pobytu i obcowania z Bogiem. Odtąd późniejszy Święty wiódł pustelnicze życie trwając na modlitwie, nocnych czuwaniach i postach przez 60 lat.

Pewnego razu spotkał go św. Pafnucjusz. W napisanym przez siebie Żywocie św. Onufrego tak wspomina to spotkanie:

Kiedy wędrowałem po pustyni, zbliżyłem się do pewnej góry i wówczas zauważyłem zbliżającego się w moim kierunku człowieka. Wygląd miał niesamowity. Cały był pokryty włosami posiwiałymi ze starości, w biodrach przepaska z liści i starej wysłużonej koźlej skóry. Przestraszył mnie taki wygląd, więc w pośpiechu wszedłem nieco wyżej, na wyższy kamień. On natomiast podszedł do miejsca, gdzie wcześniej stałem i usiadł, by trochę odpocząć. Spojrzałem na niego z bliska. Był bardzo stary. Ciało niezmiernie wyniszczone, natomiast wyraz twarzy był bardzo dobrotliwy. Chwilę trwał w milczeniu, potem podniósłszy głowę powiedział przyjaźnie: „Podejdź do mnie człowieku Boży, jesteśmy do siebie podobni”. Z radością więc podszedłem do niego, upadłem na kolana i ukłoniłem się do ziemi. Usłyszałem wtedy te słowa: „Wstań, synu mój, sługo Chrystusowy, Pafnucjuszu”.

Zawiązała się przyjazna rozmowa, w czasie której Onufry opowiadał, w jaki sposób dotarł do tego miejsca i dlaczego został na pustyni. Po tej rozmowie Pafnucy zapytał Świętego o początkowe trudy pustelniczego życia, o pierwsze chwile w ubogiej pustelni. W odpowiedzi usłyszał:

„Wierz mi bracie, że to był bardzo wielki trud. Cierpiałem głód i znosiłem straszne pragnienie. Z jedzenia często miałem tylko trawę pustynną. Pragnienie gasiłem rosą. W dzień dokuczała mi spiekota, nocą zaś chłód. Mokłem w deszczu i wiele innych mąk przecierpiałem.

Miłosierny Bóg widząc moje całkowite poświęcenie, znojne życie pustelnicze, post, głód i pragnienie, posłał Anioła, by czuwał nade mną, przynosząc trochę chleba i wody dla zachowania mnie przy życiu. I tak minęło 30 lat.

Na pytanie Pafnucego, czy przyjmuje Najświętszy Sakrament odpowiedział:

„Anioł przynosi mi kielich z Ciałem i Krwią Chrystusa i serce moje napełnia się wtedy wielką radością”.

Po tym Onufry poprosił przybysza, aby zobaczył jego pustelnię. Długo rozmawiali o radości i szczęściu, które zsyła Pan, a także o celu życie pustelniczego. I tak niepostrzeżenie upłynął dzień, a kiedy zaczęło się ściemniać Pafnucy zobaczył obok siebie przygotowany chleb i wodę. Starzec rzekł: „Posil się nieco, bo widzę, że jesteś wycieńczony głodem”. Podzielili się chlebem. Napili się wody i podziękowali Bogu za posiłek. Noc spędzili na modlitwie.

O świcie Pafnucy był zdumiony, kiedy zobaczył jaśniejące oblicze świętego Onufrego.

Nie lękaj się – usłyszał – Bóg posłał cię, abyś mnie złożył do grobu, gdyż dzisiaj odejdę w życie wiekuiste, do Chrystusa – mojego Pana. Do Niego chciałem się upodobnić. Jemu przypodobać.

Pożegnawszy się z Pafnucym, Święty modlił się gorliwie. Mijały godziny. Do Pafnucego dotarły słowa modlitwy, już ostatniej: „Ojcze, w Twoje ręce powierzam ducha mojego”.Nad pustelnią rozległy się głosy Aniołów wielbiących Boga i unieśli duszę świętego Onufrego przed Oblicze Chrystusa Pana. Po jakimś czasie Pafnucjusz oderwał podszewkę ze swego ubrania i okrył ciało zmarłego. Nie posiadał żadnych narzędzi do wykopania grobu. Z pustyni jednak przybiegły dwa lwy, które wykopały dół i oddaliły się. Pafnucy złożył w nim ciało zmarłego i przykrył je kamieniami.

W ikonografii św. Onufrego przedstawia się z długimi włosami i brodą. Jego atrybutami są: anioł z hostią, czaszka, grota przy źródle, dwa lwy kopiące mu dół, korona, kruk z chlebem w dziobie, krzyż w dłoni; duży, stojący krzyż, łańcuch wokół go opasujący.


Modlitwy i pieśni do Św. Onufrego

Godzinki ku czci św. Onufrego

JUTRZNIA

Antyf.: Boże, w świętości droga Twoja; któryż bóg wielki jest jako
Bóg nasz? Ty jesteś Bogiem, który cuda czynisz.

P. Panie, otwórz wargi moje.
W. A usta moje opowiadać będą chwałę Twoją.
P. Boże. ku wspomożeniu memu wejrzyj.
W Panie, ku ratunkowi mojemu pospiesz.
P. Chwała Ojcu i Synowi. i Duchowi Świętemu.
W. Jak była na początku. teraz i zawsze, i na wieki wieków. Amen.

Hymn
Narodzenie św. Onufrego

W czwartym stuleciu w pięknym kraju perskim
Rodzi się dziecię w pałacu królewskim.
A własny ojciec doń się nie przyznaje.
W ogień je daje.

Pan nieba jednak bierze je w obronę;
Wszechmocą Jego dziecię ocalone.
Anioł je z ognia cale wyprowadza.
I wyswobadza.

3x Ojcze nasz.,. 3x Zdrowaś. Maryjo… 3x Chwała Ojcu…

P. Panie. ratuj nas. giniemy.
W. Rozkaż, Boże, a uśmierzą się burze.
P. Panie, wysłuchaj modlitwę moją.
W. A wołanie moje niech przyjdzie do Ciebie.

Módlmy się:
Wszechmogący. wieczny Boże,
któryś błogosławionego wyznawcę
i pustelnika Onufrego tak wielką mocą i stałością obdarzyć raczył,
że dla miłościTwojej wzgardził chwalą znikomą,
a głód i nagość na puszczy ochotnie znosił,
daj, prosimy Cię abyśmy cnoty jego naśladując
do uczestnictwa królestwa Twojego przyjść mogli,
przez Chrystusa, Pana naszego.
W. Amen.

PRYMA

Antyf.: Próżność nad próżnościami i wszystko próżność, okrom
miłości Boga i służby Jego samego.
P. Boże. ku wspomożeniu…

Hymn
Św. Onufry w klasztorze

Anioł na rękach zanosi to dziecię
Do samego klasztoru w Egipcie.
Onufry na chrzcie tu nadają imię
Świętej dziecinie.

Do dziesiątego roku tu przebywa.
Postów i modlitw nigdy nie przerywa,
Życie prowadzi w surowej ostrości
Z Boskiej miłości.

3x Ojcze nasz… 3x Zdrowaś, Maryjo… 3x Chwała Ojcu…

P. Z ust niemowlątek i ssących uczyniłeś doskonałą chwalę dla nieprzyjaciół Twoich.
W. Abyś zepsował nieprzyjaciela i mściciela.
P. Panie, wysłuchaj…

Módlmy się:
Wszechmogący, wieczny Boże…

TERCJA

Antyf.: Prawdziwie ów mądry jest, który wszelkie świata tego rzeczy
jako barłóg u siebie poczyta. aby Chrystusa Pana pozyskał.
P. Boże. ku wspomożeniu…

Hymn
Św. Onufry na puszczy

Onufry pragnie służyć doskonalej
dobremu Bogu – i ku Jego chwale
Opuszcza klasztor, spieszy na pustynię.
Wchodzi w jaskinię.

Pośród skal głuchych jego umieszczenie,
Posiłkiem posty — a łóżkiem kamienie,
Napojem woda z źródła cudownego
Dla Onufrego.

3x Ojcze nasz.. 3x Zdrowaś. Maryjo… 3x Chwała Ojcu…

P. Zaprowadzę go na puszczę.
W. I tam mówić będę do serca jego.
P. Panie. wysłuchaj…

Módlmy się:
Wszechmogący, wieczny Boże…

SEKSTA

Antyf.: Nie jest żaden tak doskonały i święty, który by kiedy nic miał
mieć pokus. a prawie bez nich być nie możemy.
P. Boże. ku wspomożeniu…

Hymn
Św. Onufry w pokusach

Czart, nieprzyjaciel zbawienia naszego,
Zarzuca sidła na sługę Bożego;
Trapi go, dręczy złymi namowami
I pokusami.

Powab mu świata przed oczy przedkłada:
„Tam rozkosz, szczęście” — on zły duch powiada,
Szaleństwem zowie życie umartwione.
Osamotnione.

3x Ojcze nasz 3x Zdrowaś. Maryjo… 3x Chwała Ojcu…

P. żelazo ogniem.
W. A człowiek sprawiedliwy pokusą bywa doświadczony.
P. Panie. wysłuchaj…

Módlmy się:
Wszechmogący, wieczny Boże…

NONA

Antyf.: Aniołom swoim rozkazał o tobie, aby cię strzegli we
wszystkich drogach swoich.
P. Boże. ku wspomożeniu…

Hymn
Św. Onufremu służą aniołowie

W ciężkich pokusach Bóg jest ku pomocy
I pustelnika wspiera we dnie. w nocy
Przez swych aniołów, których Onufremu
Zsyła świętemu.

Mocą aniołów Onufry wzmocniony
I Ciałem Boga z ich rąk nakarmiony
Wzrasta z dniem każdym w świętej pobożności.
W doskonałości.

3x Ojcze nasz… 3x Zdrowaś, Maryjo… 3x Chwała Ojcu..,

P. Chleb niebieski dałeś mu. Panie.
W. Mający w sobie słodycz wszelaką.
P. Panie. wysłuchaj…

Módlmy się:
Wszechmogący, wieczny Boże…

NIESZPORY

Antyf.: Będę Cię wyznawał, Panie, całym sercem moim w zborze
sprawiedliwych i w zgromadzeniu ludzi.

P. Boże. ku wspomożeniu…

Hymn
Św. Onufry spotyka się ze św. Pafnucym

Cny mnich Pafnucy z rządu Bożego
Spotyka w puszczy starca Onufrego.
Cieszy się wielce z świętym pustelnikiem
I pokutnikiem.
Noc całą trwają w pobożnej rozmowie,
W śpiewaniu psalmów — święci mężowie,
Nie ustawają wielbić Boga swego
Miłosiernego.

3x Ojcze nasz 3x Zdrowaś, Maryjo… 3x Chwała Ojcu_

P. Chwalcie Pana wszystkie ziemie.
W. Chwalcie Go wszystkie narody. R Panie, wysłuchaj…

Módlmy się:
Wszechmogący. wieczny Boże…

KOMPLETA

Antyf.: Do świętego Onufrego Pustelnika odezwał się głos z nieba:
„Pójdź do Mnie, ulubiony Mój. a odpocznij ze świętymi i
wybranymi Moimi”, a wraz z głosem pokazała się światłość
wielka.

P. Boże. ku wspomożeniu…

Hymn
Śmierć św. Onufrego

Przychodzi koniec życia Onufrego.
Klęka u kolan mnicha Pafnucego.
Zasypia w Bogu. jasność go otacza,
Świętość oznacza.

Onufry spojrzyj w swojej łaskawości
Na nas z Syjonu – krzep nasze słabości,
Byśmy za twoim przykładem chodzili
I święcie żyli.

3x Ojcze nasz… 3x Zdrowaś, Maryjo… 3x Chwała Ojcu…

P. Módl się za nami, święty Onufry.
W. Abyśmy się stali godnymi obietnic Chrystusowych.
P. Panie, wysłuchaj…

Módlmy się:
Wszechmogący, wieczny Boże…

OFIAROWANIE GODZINEK

Niegodne modły nasze przyjm, święty patronie.
Który się z Bogiem cieszysz na Górnym Syjonie.
Uproś dla nas u Boga. wielki pokutniku,
Byśmy tam zamieszkali, święty pustelniku.

* Autorem godzinek ku czci św. Onufrego oraz pieśni Witaj wielki Pustelniku jest ks. Wawrzyniec Puchalski, proboszcz łącki w latach 1875-1893.


Litania do Św. Onufrego

Kyrie elejson, Chryste elejson, Kyrie elejson.
Chryste, usłysz nas, Chryste, wysłuchaj nas.
Ojcze z nieba Boże zmiłuj się nad nami
Synu, Odkupicielu Świata, Boże zmiłuj się nad nami
Duchu Święty, Boże zmiłuj się nad nami
Święta Trójco, Jedyny Boże zmiłuj się nad nami

Święty Onufry przezacny patronie nasz módl się z nami
Święty Onufry bogactwami świata tego gardzący módl się z nami
Święty Onufry w Bożą Opatrzność całkowicie ufający módl się z nami
Święty Onufry ponad 60 lat na pustyni przebywający módl się z nami
Święty Onufry rozmiłowany w samotności módl się z nami
Święty Onufry z rąk anioła komunię przyjmujący módl się z nami
Święty Onufry na rekach św. Pafnucego umierający módl się z nami
Święty Onufry przed napaścią wroga broniący módl się z nami
Święty Onufry który jesteś wzorem naszej wiary módl się z nami

Abyś nam zdrowie ciała i duszy wyprosić raczył wstawiaj się za nami
Abyś nam madrość wszelkich decyzji wyprosić raczył wstawiaj się za nami
Abyś nam łaskę godnego przyjmowania Komunii swiętej wyprosić raczył wstawiaj się za nami
Abyś nam łaskę czystości wyprosić raczył wstawiaj się za nami
Abyś nam w całkowitym opuszczeniu przez ludzi z pociechą przyjść raczył wstawiaj się za nami
Abyś nam łaskę szczęśliwej śmierci wyprosić raczył wstawiaj się za nami
Abyś nam łaskę zjednoczenia wszystkich chrześcijan wyprosić raczył wstawiaj się za nami
Abyś nam naszej parafii liczne i święte powołania kapłańskie i zakonne wyprosić raczył wstawiaj się za nami

O cząstkę Twojej wiary, nadziei i miłości ku Bogu prosimy cię św. Onufry
O rzeczy potrzebne nam do życia i zbawienia prosimy cię św. Onufry
O trzeźwość w narodzie, parafii i rodzinach naszych prosimy cię św. Onufry
O sprawiedliwe i radosne dzielenie się dobrami tej ziemi prosimy cię św. Onufry
O jedność w rodzinach naszych prosimy cię św. Onufry
O dobre wychowanie młodego pokolenia prosimy cię św. Onufry
O opiekę nad plonami naszymi prosimy cię św. Onufry
O opiekę nad inwentarzem prosimy cię św. Onufry
O wysłuchanie modlitw naszych prosimy cię św. Onufry

Módlmy się:  Panie nasz, Boże wysłuchaj błagania oddanego Ci całym sercem ludu, przez modlitwy św. Onufrego zachowaj go w zdrowiu duszy i ciała i spełniaj wszystkie jego prośby. Który żyjesz i królujesz na wieki wieków. Amen.

Modlitwa

Święty Onufry, który obcowałeś z Bogiem na pustkowiu i ofiarowałeś swoje samotne życie za grzeszników, pokazałeś nam własnym przykładem, jak należy dochować wierności Bogu.
Od Ciebie uczymy się pokory i miłości, abyśmy mogli oglądać Stwórcę w niebie.
Jesteś naszym patronem, opiekunem i ojcem naszego kościoła.
Tobie święty Onufry składamy podziękowanie za dotychczasową opiekę  nad naszą świątynią.
Błagamy Cię z głębi serca, abyś nasz Kościół strzegł od wszelkich niebezpieczeństw, aby lud wierny mógł Panu Najwyższemu przed tym ołtarzem po wszystkie czasy składać cześć.
Z ufnością i wiarą zawierzamy Twojej opiece: domy, pola, rodziny i samych siebie Amen.

Pieśni

Hymn do Świętego Onufrego

Witaj wielki Pustelniku,
Trójcy świętej miłośniku,
A Perski królewiczu
Chwały wiecznej dziedzicu.

Patriarcho pokutników,
O ozdobo pustelników,
Spraw niechaj otrzymamy,
O co Boga błagamy.

Ty wzorze Boskiej miłości,
Wielkiej życia surowości,
Naucz nas pokutować
I za grzechy żałować.

Naucz nas jak gardzić światem,
Jak wojnę prowadzić z czartem.
Byśmy go zwyciężyli
Wieniec chwały zdobyli.

Niechaj za przykładem Twoim,
Przy tej prawdzie zawsze stoim,
Że chwalić i cześć Boga
To jest zbawienia droga.

Obiecałeś ku pomocy,
Być każdemu, kto w niemocy.
Do ciebie ręce wzniesie,
Skutek prośby odniesie.

Prosim za twoją przyczyną,
Niechaj złości wśród nas zginą,
A miłość się odrodzi,
Samą śmierć nam osłodzi.

Kościołowi podwyższenie
Uproś- braciom nawrócenie,
Do owczarni Chrystusa
Do miłego Jezusa.

W Trójcy świętej jedynemu
Bogu cześć, chwała naszemu.
Korne glosy Świętego
Niechaj czczą Onufrego.


Święty Onufry, parafii patronie

Święty Onufry, parafii patronie;
Co tryumfujesz przy niebieskim tronie.
Racz nie pogardzać naszymi prośbami;
Święty Onufry, módl się za nami.

Ty Co wybrałeś pustelnicze życie;
Wołamy wszyscy głosem serca skrycie.
Spraw niech bogactwom nieba zaufamy;
Święty Onufry, módl się za nami.

Ty co chleb życia z rąk anioła brałeś;
i Opatrzności Bożej zaufałeś.
Niech chleb powszedni wszyscy zawsze mamy;
Święty Onufry, módl się za nami.

Ty co w nagrodę niebo otrzymałeś;
I w poczet świętych wliczony zostałeś.
Przez wstawiennictwo przed Bożym Tronem;
Hołd Ci oddajem z należnym pokłonem.


Kult Matki Bożej Różańcowej

W XVI w. Turcja miała aspiracje podbić całą Europę wprowadzając jako obowiązującą religię ISLAM. Zamierzenia te upadły kiedy 7 października 1571 roku, w bitwie pod Lepanto, flota chrześcijańska odniosła zwycięstwo, które zawdzięczała modlitwie różańcowej. O to modlitewne wsparcie prosił całą Europę papież św. Pius V – dominikanin, gorliwy czciciel Matki Bożej a na pamiątkę tego zwycięstwa, ustanowił dzień wspomnienia Matki Bożej Różańcowej.

Zwycięstwo to było równie spektakularne jak ważne . Po zaledwie czterech godzinach walki zatopiono sześćdziesiąt galer wroga, zdobyto połowę okrętów tureckich, uwolniono dwanaście tysięcy chrześcijańskich galerników. Podczas walki śmierć poniosło 27 tysięcy Turków, kolejne 5 tysięcy dostało się do niewoli. Pius V, świadom, komu zawdzięcza cudowne ocalenie Europy, ustanowił dzień 7 października świętem Matki Bożej Różańcowej i zezwolił na jego obchodzenie w tych kościołach, w których istniały Bractwa Różańcowe. Natomiast Klemens XI, w podzięce za kolejne zwycięstwo nad Turkami odniesione pod Belgradem w 1716 r., rozszerzył to święto na cały Kościół. W roku 1883 Leon XIII wprowadził do Litanii Loretańskiej wezwanie Królowo Różańca świętego – módl się za nami, a dwa lata później zalecił, by w kościołach odmawiano różaniec przez cały październik.

Kult Maryi jest rozpowszechniony na całym świecie. W wielu miejscach nazywano sanktuaria imieniem Matki Bożej Różańcowej. W większości są to ośrodki związane z zakonem dominikańskim, w którym modlitwa różańcowa ma szczególne znaczenie. Współcześnie nabożeństwo różańcowe związane jest z kultem i objawieniami Najświętszej Maryi Panny z Lourdes oraz Matki Bożej Fatimskiej. Jednym z przesłań przekazanych w czasie objawień była prośba o nieustanną modlitwę różańcową.

Maryja, podczas jednego z objawień pozostawiła 15 obietnic dla tych, którzy będą Ją czcić, odmawiając różaniec:

 1. Ktokolwiek będzie mi służył przez odmawianie różańca świętego otrzyma wyjątkowe łaski.
 2. Obiecuję moją specjalną obronę i największe łaski wszystkim tym, którzy będą odmawiać różaniec.
 3. Różaniec stanie się bronią przeciw piekłu, zniszczy, pomniejszy grzechy, zwycięży heretyków.
 4. Spowoduje on, że cnoty i dobre dzieła zakwitną; otrzyma on od Boga obfite przebaczenie dla dusz; odciągnie serca ludu od umiłowania świata i jego marności; podniesie je do pożądania rzeczy wiecznych.
 5. Dusza, która poleci mi się przez odmawianie różańca, nie zginie.
 6. Ktokolwiek będzie odmawiał różaniec i odda się rozmyślaniu nad jego świętymi tajemnicami, nigdy nie będzie pokonany przez niepowodzenia. Bóg nie będzie karał w swojej sprawiedliwości, nie zginie śmiercią niespodziewaną, jeżeli będzie sprawiedliwym, wytrwałym w łasce Bożej i będzie godnym życia wiecznego.
 7. Ktokolwiek będzie miał prawdziwe nabożeństwo do różańca – nie umrze bez sakramentów Kościoła.
 8. Wierni w odmawianiu różańca będą mieli w życiu i przy śmierci światło Boże i pełnię Jego łaski.
 9. Uwolnię z czyśćca tych, którzy mieli nabożeństwo do różańca świętego.
 10. Wierne dzieci różańca zasłużą na wysoki stopień chwały w niebie.
 11. Otrzymacie wszystko, o co prosicie przez odmawianie różańca.
 12. Wszystkich, którzy rozpowszechniają różaniec, będę wspomagała w ich potrzebach.
 13. Otrzymałam od mojego Boskiego Syna obietnicę, że wszyscy obrońcy różańca będą mieli za wstawienników cały Dwór Niebieski w czasie życia i w godzinę śmierci.
 14. Wszyscy, którzy odmawiają Różaniec, są moimi synami i braćmi mojego Jedynego Syna Jezusa Chrystusa.
 15. Nabożeństwo do mojego różańca jest wielkim znakiem przeznaczenia do nieba.

Modlitwa do Matki Bożej Różańcowej

Maryjo Dziewico, pomóż mi tak ukochać modlitwę różańcową, bym jej nigdy nie zaniedbał, by się stała moją codzienną potrzebą. Niech ta ewangeliczna modlitwa stanie się coraz silniejszą więzią, łączącą mnie z Jezusem i z Tobą, hołdem dziecięcej pobożności i miłości, umocnieniem i zachętą do radosnego i sumiennego wypełniania obowiązków w naśladowaniu Ciebie i Twego Syna.

Spraw, aby rozważanie Tajemnic Waszego życia wprowadzało mnie w duchowe głębie, gdzie rozum, wola i uczucia pozwalają ogarnąć się i przeniknąć sprawami Bożymi. W świetle świętych Tajemnic Różańcowych ukazuj mi Matko powagę życia ziemskiego, które przygotowuje mi los wieczny, więc powinno być godne, czyste i szlachetne.

Przez Tajemnice Różańcowe pouczaj mnie, że cierpienie pokornie przyjęte i ofiarowane Ojcu, przynosi wielkie owoce zbawcze, że przetrwanie z Jezusem na Kalwarii doświadczenia otwiera przede mną blask zmartwychwstania na wieczne szczęście z Nim, tam nie będzie już łez, lecz nieustanne dziękczynienie za łaski, które z cierpienia Bóg wydobył dla mnie i dla braci moich w Chrystusie.

Królowo Różańca świętego, módl się o zbawienie wszystkich ludzi!!!

Amen.

Korzystanie z niniejszej witryny oznacza zgodę na wykorzystywanie plików cookies. Zmiany warunków przechowywania lub uzyskiwania dostępu do plików cookies można dokonać w każdym czasie. Polityka Prywatności    Informacje o cookies

ROZUMIEM