Powrót do REMONTY I DOTACJE

2015

  1. Remont ołtarza p.w. Ukrzyżowania Pana Jezusa

Parafia Rzym.- Kat. p.w.św. Onufrego zrealizowała projekt pn. „Konserwacja i rewaloryzacja XVIII-wiecznego ołtarza bocznego p.w. Ukrzyżowania w kościele parafialnym w Łące – konserwacja obrazu „Ukrzyżowanie Chrystusa „ wraz z ramą ”  o znaku: UM09-6930-UM094068/13 z zakresu małych projektów objętych Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 zapraszamy do zwiedzania i podziwiania pięknego obrazu „Ukrzyżowanie Chrystusa” znajdującym się w ołtarzu bocznym  p.w. Ukrzyżowania  w  kościele  parafialnym  w Łące codziennie 30 minut przed Mszą Świętą.

 

2. Świetlica środowiskowa w budynku parafialnym

Parafia Rzym.- Kat. p.w.św. Onufrego zrealizowała projekt pn. „Remont połączony z modernizacją i wyposażenie obiektu pełniącego rolę świetlicy wiejskiej w budynku parafialnym w Łące”  o znaku: UM09-6930-UM0940681/13 z zakresu małych projektów objętych Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013.

Zapraszamy do bezpłatnego korzystania z wyremontowanej i zmodernizowanej świetlicy w  dniach i godzinach wykazanych w harmonogramie.

Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich
Europa inwestująca w obszary wiejskie
Działania zrealizowane przez Parafię Rzym.- Kat. p.w.św. Onufrego w ramach projektów pn. „Konserwacja i rewaloryzacja XVIII-wiecznego ołtarza bocznego p.w. Ukrzyżowania w kościele parafialnym w Łące – konserwacja obrazu „Ukrzyżowanie Chrystusa „ wraz z ramą ”   z zakresu małych”” oraz „Remont połączony z modernizacją i wyposażenie obiektu pełniącego rolę świetlicy wiejskiej w budynku parafialnym w Łące”” współfinansowane jest ze środków Unii Europejskiej w ramach Osi 4 Leader Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013

Instytucją zarządzającą Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 jest Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi.