Powrót do REMONTY I DOTACJE

2014

Parafia Rzym.- Kat p.w.św. Onufrego zrealizowała zadania:

1) ”Konserwacja i restauracja ołtarza bocznego p.w. Ukrzyżowanie”

 na kwotę   122 926,08 zł przy dofinansowaniu:

Gmina Trzebownisko 30 000,00 zł
Województwo Podkarpackie 30 000,00 zł
Podkarpacki Wojewódzki Konserwator Zabytków  30 000,00 zł
Stowarzyszenie Eurogalicja 25 000,00 zł
Środki własne Parafii 7 926,08 zł

 

2) Konserwacja i restauracja ołtarza bocznego p.w.św. Józefa- rama obrazu

    na kwotę 10 000,00 zł

    przy dofinansowaniu Gminy Trzebownisko – 10 000,00 zł

 

3) Remont połączony z modernizacją i wyposażeniem obiektu pełniącego rolę świetlicy    wiejskiej w budynku parafialnym w Łące na kwotę 18 750,00 zł

przy dofinansowaniu:

Stowarzyszenie Eurogalicja   15 000,00 zł
Środki własne Parafii 3 750,00 zł

 

 

4) Prace pielęgnacyjne i podcinka zabytkowych drzew wokół kościoła na kwotę 10 152,00 zł

przy dofinansowaniu:

 

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska 6 588,00 zł
Środki własne Parafii 3 564,00 zł