Powrót do REMONTY I DOTACJE

2013

Konserwacja i restauracja ołtarza bocznego p.w. Matki Bożej Różańcowej w kościele p.w.św. Onufrego w  Łące.

Została przeprowadzona pełna konserwacja i restauracja ołtarza bocznego p.w. Matki Bożej Różańcowej. Wykonano pełną konserwację techniczną i estetyczną oraz rekonstrukcję złoceń w technice oryginalnej ( złoto na pulment).

 

Koszt wykonanych prac wyniósł: 102 787,90 zł

Źródła finansowania:

Urząd Gminy Trzebownisko 40 000,00
Podkarpacki Konserwator Zabytków w Przemyślu 20 000,00
Podkarpacki Urząd Marszałkowski 10 000,00
Środki własne parafii 32 787,90