Powrót do REMONTY I DOTACJE

2012

Konserwacja i renowacja chrzcielnicy

polegała na konserwacji technicznej obiektu oraz elementów (czyszczenie, trucie i impregnacja) oraz uzupełnieniu ubytków gruntów, rekonstrukcji złoceń i srebrzeń oraz scalanie ubytków warstw malarskich. Podczas prac pełnej konserwacji poddano również rzeźby oraz elementy snycerskiego wystroju  chrzcielnicy.

Koszt wykonanych prac wyniósł:  74 076,75 zł

Źródła finansowania:

1. Podkarpacki Konserwator Zabytków w Przemyślu 30 000,00 zł
2. Urząd Gminy w Trzebownisku 40 000,00 zł
3. Środki własne parafii   4 076,75 zł

Konserwacja i renowacja ambony

polegała na konserwacji technicznej obiektu oraz elementów (czyszczenie, trucie i impregnacja) oraz uzupełnieniu ubytków gruntów, rekonstrukcji złoceń i srebrzeń oraz scalanie ubytków warstw malarskich. Podczas prac pełnej konserwacji poddano   również rzeźby oraz elementy snycerskiego wystroju  ambony.

Koszt wykonanych prac wyniósł:   50 000 zł  

Źródła finansowania: środki własne parafii

Konserwacja i restauracja ołtarza bocznego w kościele p.w.św. Onufrego w Łące I etap: obraz Matki Boskiej wraz z ramą

polegała na  przeprowadzeniu pełnej konserwacji i restauracji obrazu wraz z ramą. Prace pozwoliły na zatrzymanie procesów destrukcji i przywrócenie pierwotnych   warstw malarskich i rekonstrukcję pierwotnych złoceń

Koszt wykonanych prac wyniósł  : 20 066,22

Źródła finansowania:

1. Urząd Marszałkowski Województwa Podkarpackiego   10 000,00 zł
2. Środki własne parafii 10 066,22 zł