REMONTY I DOTACJE

 

ROK 2015

 • Świetlica środowiskowa w budynku parafialnym Czytaj
 • Ołtarz boczny Ukrzyżowania P. Jezusa Czytaj

ROK 2014

 • Przewidziane ołtarze do konserwacji i restauracji – wizualizacja

ROK 2013

 • Konserwacja i restauracja ołtarza bocznego p.w. Matki Bożej Różańcowej w kościele p.w.św. Onufrego w  Łące.

ROK 2012

 • konserwacja i renowacja ambony i chrzcielnicy
 • konserwacja i restauracja ołtarza bocznego w kościele p.w.św. Onufrego w Łące I etap: obraz Matki Boskiej wraz z ramą
ROK 2011
 • konserwacja i restauracja XVIII – wiecznego ołtarza głównego II etap prac
 • renowacja i konserwacja Tabernakulum: demontaż i montaż
 • zakończenie odnawiania wszystkich naczyń liturgicznych
 • przygotowanie mieszkania dla ks. wikariusza
ROK 2010
 • konserwacja i restauracja XVIII – wiecznego ołtarza głównego I etap prac
ROK 2009
 • malowanie dachu na kościele i wykonanie niezbędnych remontów dzwonnicy, malowanie i remont ogrodzenia
 • wykonanie nowego krzyża misyjnego z granitowym postumentem
 • malowanie ogrodzenia cmentarza i wybudowanie miejsca składowania śmieci
ROK 2008
 • wymiana okien w kościele
 • remont kapitalny garażu, dzwonnicy i montaż automatycznej bramy
 • położenie asfaltu na parkingu oraz na drodze do kościoła
ROK 2007
 • położenie kostki brukowej wokół kościoła
 • wykonanie nowego ogrodzenia wokół tzw. „nowej plebanii”
 • zamontowanie monitoringu placu przykościelnego
ROK 2006
 • położenie kostki brukowej wokół kościoła
 • wykonanie granitowych schodów do wszystkich wejść  do kościoła
 • remont garaży z zamontowaniem nowych drzwi automatycznych
ROK 2005
 • wykonanie odwodnienia wokół kościoła
 • konserwacja obrazu sztalugowego Komunia św. Onufrego z ołtarza głównego
 • wykonanie nowego mechanizmu spuszczania i podnoszenia obrazu
ROK 2004
 • remont starej plebanii (kontynuacja z 2003 roku)
 • niwelacja i porządkowanie terenu ogrodu przy plebanii
 • wykonanie nagłośnienia kościoła oraz kaplicy firmy Rduch
ROK 2003
 • remont starej plebanii

 

Komentarze są wyłączone.