Powrót do PATRONI

MODLITWY I PIEŚNI DO ŚW. ONUFREGO

GODZINKI KU CZCI ŚW. ONUFREGO*

JUTRZNIA

Antyf.: Boże, w świętości droga Twoja; któryż bóg wielki jest jako
Bóg nasz? Ty jesteś Bogiem, który cuda czynisz.

P. Panie, otwórz wargi moje.
W. A usta moje opowiadać będą chwałę Twoją.
P. Boże. ku wspomożeniu memu wejrzyj.
W Panie, ku ratunkowi mojemu pospiesz.
P. Chwała Ojcu i Synowi. i Duchowi Świętemu.
W. Jak była na początku. teraz i zawsze, i na wieki wieków. Amen.

Hymn
Narodzenie św. Onufrego

W czwartym stuleciu w pięknym kraju perskim
Rodzi się dziecię w pałacu królewskim.
A własny ojciec doń się nie przyznaje.
W ogień je daje.

Pan nieba jednak bierze je w obronę;
Wszechmocą Jego dziecię ocalone.
Anioł je z ognia cale wyprowadza.
I wyswobadza.

3x Ojcze nasz.,. 3x Zdrowaś. Maryjo… 3x Chwała Ojcu…

P. Panie. ratuj nas. giniemy.
W. Rozkaż, Boże, a uśmierzą się burze.
P. Panie, wysłuchaj modlitwę moją.
W. A wołanie moje niech przyjdzie do Ciebie.

Módlmy się:
Wszechmogący. wieczny Boże,
któryś błogosławionego wyznawcę
i pustelnika Onufrego tak wielką mocą i stałością obdarzyć raczył,
że dla miłościTwojej wzgardził chwalą znikomą,
a głód i nagość na puszczy ochotnie znosił,
daj, prosimy Cię abyśmy cnoty jego naśladując
do uczestnictwa królestwa Twojego przyjść mogli,
przez Chrystusa, Pana naszego.
W. Amen.

 

PRYMA

Antyf.: Próżność nad próżnościami i wszystko próżność, okrom
miłości Boga i służby Jego samego.
P. Boże. ku wspomożeniu…

Hymn
Św. Onufry w klasztorze

Anioł na rękach zanosi to dziecię
Do samego klasztoru w Egipcie.
Onufry na chrzcie tu nadają imię
Świętej dziecinie.

Do dziesiątego roku tu przebywa.
Postów i modlitw nigdy nie przerywa,
Życie prowadzi w surowej ostrości
Z Boskiej miłości.

3x Ojcze nasz… 3x Zdrowaś, Maryjo… 3x Chwała Ojcu…

P. Z ust niemowlątek i ssących uczyniłeś doskonałą chwalę dla nieprzyjaciół Twoich.
W. Abyś zepsował nieprzyjaciela i mściciela.
P. Panie, wysłuchaj…

Módlmy się:
Wszechmogący, wieczny Boże…

 

TERCJA

Antyf.: Prawdziwie ów mądry jest, który wszelkie świata tego rzeczy
jako barłóg u siebie poczyta. aby Chrystusa Pana pozyskał.
P. Boże. ku wspomożeniu…

Hymn
Św. Onufry na puszczy

Onufry pragnie służyć doskonalej
dobremu Bogu – i ku Jego chwale
Opuszcza klasztor, spieszy na pustynię.
Wchodzi w jaskinię.

Pośród skal głuchych jego umieszczenie,
Posiłkiem posty — a łóżkiem kamienie,
Napojem woda z źródła cudownego
Dla Onufrego.

3x Ojcze nasz.. 3x Zdrowaś. Maryjo… 3x Chwała Ojcu…

P. Zaprowadzę go na puszczę.
W. I tam mówić będę do serca jego.
P. Panie. wysłuchaj…

Módlmy się:
Wszechmogący, wieczny Boże…

 

SEKSTA

Antyf.: Nie jest żaden tak doskonały i święty, który by kiedy nic miał
mieć pokus. a prawie bez nich być nie możemy.
P. Boże. ku wspomożeniu…

Hymn
Św. Onufry w pokusach

Czart, nieprzyjaciel zbawienia naszego,
Zarzuca sidła na sługę Bożego;
Trapi go, dręczy złymi namowami
I pokusami.

Powab mu świata przed oczy przedkłada:
„Tam rozkosz, szczęście” — on zły duch powiada,
Szaleństwem zowie życie umartwione.
Osamotnione.

3x Ojcze nasz 3x Zdrowaś. Maryjo… 3x Chwała Ojcu…

P. żelazo ogniem.
W. A człowiek sprawiedliwy pokusą bywa doświadczony.
P. Panie. wysłuchaj…

Módlmy się:
Wszechmogący, wieczny Boże…

 

NONA

Antyf.: Aniołom swoim rozkazał o tobie, aby cię strzegli we
wszystkich drogach swoich.
P. Boże. ku wspomożeniu…

Hymn
Św. Onufremu służą aniołowie

W ciężkich pokusach Bóg jest ku pomocy
I pustelnika wspiera we dnie. w nocy
Przez swych aniołów, których Onufremu
Zsyła świętemu.

Mocą aniołów Onufry wzmocniony
I Ciałem Boga z ich rąk nakarmiony
Wzrasta z dniem każdym w świętej pobożności.
W doskonałości.

3x Ojcze nasz… 3x Zdrowaś, Maryjo… 3x Chwała Ojcu..,

P. Chleb niebieski dałeś mu. Panie.
W. Mający w sobie słodycz wszelaką.
P. Panie. wysłuchaj…

Módlmy się:
Wszechmogący, wieczny Boże…

 

NIESZPORY

Antyf.: Będę Cię wyznawał, Panie, całym sercem moim w zborze
sprawiedliwych i w zgromadzeniu ludzi.

P. Boże. ku wspomożeniu…

Hymn
Św. Onufry spotyka się ze św. Pafnucym

Cny mnich Pafnucy z rządu Bożego
Spotyka w puszczy starca Onufrego.
Cieszy się wielce z świętym pustelnikiem
I pokutnikiem.
Noc całą trwają w pobożnej rozmowie,
W śpiewaniu psalmów — święci mężowie,
Nie ustawają wielbić Boga swego
Miłosiernego.

3x Ojcze nasz 3x Zdrowaś, Maryjo… 3x Chwała Ojcu_

P. Chwalcie Pana wszystkie ziemie.
W. Chwalcie Go wszystkie narody. R Panie, wysłuchaj…

Módlmy się:
Wszechmogący. wieczny Boże…

 

KOMPLETA

Antyf.: Do świętego Onufrego Pustelnika odezwał się głos z nieba:
„Pójdź do Mnie, ulubiony Mój. a odpocznij ze świętymi i
wybranymi Moimi”, a wraz z głosem pokazała się światłość
wielka.

P. Boże. ku wspomożeniu…

Hymn
Śmierć św. Onufrego

Przychodzi koniec życia Onufrego.
Klęka u kolan mnicha Pafnucego.
Zasypia w Bogu. jasność go otacza,
Świętość oznacza.

Onufry spojrzyj w swojej łaskawości
Na nas z Syjonu – krzep nasze słabości,
Byśmy za twoim przykładem chodzili
I święcie żyli.

3x Ojcze nasz… 3x Zdrowaś, Maryjo… 3x Chwała Ojcu…

P. Módl się za nami, święty Onufry.
W. Abyśmy się stali godnymi obietnic Chrystusowych.
P. Panie, wysłuchaj…

Módlmy się:
Wszechmogący, wieczny Boże…

 

OFIAROWANIE GODZINEK

Niegodne modły nasze przyjm, święty patronie.
Który się z Bogiem cieszysz na Górnym Syjonie.
Uproś dla nas u Boga. wielki pokutniku,
Byśmy tam zamieszkali, święty pustelniku.

____________________

* Autorem godzinek ku czci św. Onufrego oraz pieśni Witaj wielki Pustelniku jest ks. Wawrzyniec Puchalski, proboszcz łącki w latach 1875-1893.


 

 

LITANIA DO ŚW. ONUFREGO

Kyrie elejson, Chryste elejson, Kyrie elejson.
Chryste, usłysz nas, Chryste, wysłuchaj nas.
Ojcze z nieba Boże zmiłuj się nad nami
Synu, Odkupicielu Świata, Boże zmiłuj się nad nami
Duchu Święty, Boże zmiłuj się nad nami
Święta Trójco, Jedyny Boże zmiłuj się nad nami

Święty Onufry przezacny patronie nasz módl się z nami
Święty Onufry bogactwami świata tego gardzący módl się z nami
Święty Onufry w Bożą Opatrzność całkowicie ufający módl się z nami
Święty Onufry ponad 60 lat na pustyni przebywający módl się z nami
Święty Onufry rozmiłowany w samotności módl się z nami
Święty Onufry z rąk anioła komunię przyjmujący módl się z nami
Święty Onufry na rekach św. Pafnucego umierający módl się z nami
Święty Onufry przed napaścią wroga broniący módl się z nami
Święty Onufry który jesteś wzorem naszej wiary módl się z nami

Abyś nam zdrowie ciała i duszy wyprosić raczył wstawiaj się za nami
Abyś nam madrość wszelkich decyzji wyprosić raczył wstawiaj się za nami
Abyś nam łaskę godnego przyjmowania Komunii swiętej wyprosić raczył wstawiaj się za nami
Abyś nam łaskę czystości wyprosić raczył wstawiaj się za nami
Abyś nam w całkowitym opuszczeniu przez ludzi z pociechą przyjść raczył wstawiaj się za nami
Abyś nam łaskę szczęśliwej śmierci wyprosić raczył wstawiaj się za nami
Abyś nam łaskę zjednoczenia wszystkich chrześcijan wyprosić raczył wstawiaj się za nami
Abyś nam naszej parafii liczne i święte powołania kapłańskie i zakonne wyprosić raczył wstawiaj się za nami

O cząstkę Twojej wiary, nadziei i miłości ku Bogu prosimy cię św. Onufry
O rzeczy potrzebne nam do życia i zbawienia prosimy cię św. Onufry
O trzeźwość w narodzie, parafii i rodzinach naszych prosimy cię św. Onufry
O sprawiedliwe i radosne dzielenie się dobrami tej ziemi prosimy cię św. Onufry
O jedność w rodzinach naszych prosimy cię św. Onufry
O dobre wychowanie młodego pokolenia prosimy cię św. Onufry
O opiekę nad plonami naszymi prosimy cię św. Onufry
O opiekę nad inwentarzem prosimy cię św. Onufry
O wysłuchanie modlitw naszych prosimy cię św. Onufry

Módlmy się:  Panie nasz, Boże wysłuchaj błagania oddanego Ci całym sercem ludu, przez modlitwy św. Onufrego zachowaj go w zdrowiu duszy i ciała i spełniaj wszystkie jego prośby. Który żyjesz i królujesz na wieki wieków. Amen.

 

MODLITWA:

Święty Onufry, który obcowałeś z Bogiem na pustkowiu i ofiarowałeś swoje samotne życie za grzeszników, pokazałeś nam własnym przykładem, jak należy dochować wierności Bogu.
Od Ciebie uczymy się pokory i miłości, abyśmy mogli oglądać Stwórcę w niebie.
Jesteś naszym patronem, opiekunem i ojcem naszego kościoła.
Tobie święty Onufry składamy podziękowanie za dotychczasową opiekę  nad naszą świątynią.
Błagamy Cię z głębi serca, abyś nasz Kościół strzegł od wszelkich niebezpieczeństw, aby lud wierny mógł Panu Najwyższemu przed tym ołtarzem po wszystkie czasy składać cześć.
Z ufnością i wiarą zawierzamy Twojej opiece: domy, pola, rodziny i samych siebie Amen.


PIEŚNI

Hymn do Świętego Onufrego

Witaj wielki Pustelniku,
Trójcy świętej miłośniku,
A Perski królewiczu
Chwały wiecznej dziedzicu.

Patriarcho pokutników,
O ozdobo pustelników,
Spraw niechaj otrzymamy,
O co Boga błagamy.

Ty wzorze Boskiej miłości,
Wielkiej życia surowości,
Naucz nas pokutować
I za grzechy żałować.

Naucz nas jak gardzić światem,
Jak wojnę prowadzić z czartem.
Byśmy go zwyciężyli
Wieniec chwały zdobyli.

Niechaj za przykładem Twoim,
Przy tej prawdzie zawsze stoim,
Że chwalić i cześć Boga
To jest zbawienia droga.

Obiecałeś ku pomocy,
Być każdemu, kto w niemocy.
Do ciebie ręce wzniesie,
Skutek prośby odniesie.

Prosim za twoją przyczyną,
Niechaj złości wśród nas zginą,
A miłość się odrodzi,
Samą śmierć nam osłodzi.

Kościołowi podwyższenie
Uproś- braciom nawrócenie,
Do owczarni Chrystusa
Do miłego Jezusa.

W Trójcy świętej jedynemu
Bogu cześć, chwała naszemu.
Korne glosy Świętego
Niechaj czczą Onufrego.


Święty Onufry, parafii patronie

Święty Onufry, parafii patronie;
Co tryumfujesz przy niebieskim tronie.
Racz nie pogardzać naszymi prośbami;
Święty Onufry, módl się za nami.

Ty Co wybrałeś pustelnicze życie;
Wołamy wszyscy głosem serca skrycie.
Spraw niech bogactwom nieba zaufamy;
Święty Onufry, módl się za nami.

Ty co chleb życia z rąk anioła brałeś;
i Opatrzności Bożej zaufałeś.
Niech chleb powszedni wszyscy zawsze mamy;
Święty Onufry, módl się za nami.

Ty co w nagrodę niebo otrzymałeś;
I w poczet świętych wliczony zostałeś.
Przez wstawiennictwo przed Bożym Tronem;
Hołd Ci oddajem z należnym pokłonem.