Ofiarowanie Pańskie

Ofiarowanie Chrystusa w świątyni

Należy rozpocząć od historii Narodu Wybranego. Na pamiątkę ocalenia pierworodnych synów Izraela podczas niewoli egipskiej każdy pierworodny syn u Żydów był uważany za własność Boga. Dlatego czterdziestego dnia po jego urodzeniu należało zanieść syna do świątyni w Jerozolimie, złożyć go w ręce kapłana, a następnie wykupić za symboliczną opłatą 5 syklów. Równało się to zarobkowi 20 dni (1 sykl albo szekel to 4 denary lub drachmy, czyli zapłata za 4 dni pracy robotnika niewykwalifikowanego). Równocześnie z obrzędem ofiarowania i wykupu pierworodnego syna łączyła się ceremonia oczyszczenia matki dziecka. Z tej okazji matka była zobowiązana złożyć ofiarę z baranka, a jeśli jej na to nie pozwalało zbyt wielkie ubóstwo – przynajmniej ofiarę z dwóch synogarlic lub gołębi. Fakt, że Maryja i Józef złożyli synogarlicę, świadczy, że byli bardzo ubodzy.

Kontynuuj czytanie

Niedziela Słowa Bożego

W 3. niedzielę okresu zwykłego obchodzimy w Kościele Niedzielę Słowa Bożego. Jest to inicjatywa papieża Franciszka. Zaczęło się to nie tak dawno, ponieważ dokładnie rok temu. 

Warto sięgnąć po księgę Pisma Świętego. Tak ciężko nam to przychodzi, więc może właśnie ta niedziela będzie dla nas zachętą – od czegoś trzeba zacząć.

Jeśli to za dużo to może skorzystajmy z zaproszenia naszych KSM-owiczów, którzy przygotowali dla nas cytaty z Pisma Świętego z niedzielnej Liturgii Słowa (wyłożone w przedsionku kościoła), zabierzmy je do domu i niech będą dla nas szczególnym SŁOWEM od Boga w tym dniu = w Niedzielę Słowa Bożego.

Kontynuuj czytanie

Co napisać na drzwiach? I dlaczego?

Objawienie Pańskie to uroczystość, którą 6 stycznia obchodzimy w Kościele. Ale co nam mówi jakieś Objawienie Pańskie lub Epifania, przecież dla nas to po prostu Trzech Króli.

 

No i mamy odwieczny problem. Czy było ich trzech, czy to byli królowie?

Ewangelia napisana przez Mateusza mówi jasno: „Gdy zaś Jezus narodził się w Betlejem w Judei za panowania króla Heroda, oto Mędrcy ze Wschodu przybyli do Jerozolimy i pytali: «Gdzie jest nowo narodzony król żydowski? Ujrzeliśmy bowiem jego gwiazdę na Wschodzie i przybyliśmy oddać mu pokłon»”. (Mt 2,1-2).

Kontynuuj czytanie

Podziękowanie

Drodzy parafianie, jako opiekun Liturgicznej Służby Ołtarza chciałbym podziękować za to, że w Drugi Dzień Świąt przyjęliście przedstawicieli naszych ministrantów w swoich domach z materiałami kolędowymi. Wasze ofiary złożone przy tej okazji zostały sprawiedliwie podzielone pomiędzy wszystkich ministrantów i lektorów w zależności od zdobytych przez nich punktów w ciągu całego roku. Dziękuję za to, że zauważacie i doceniacie ich wielki dar dla naszej wspólnoty: czas, który ofiarują na służenie, zbiórki, przygotowanie wszystkich uroczystości. Dziękuję, że w tym czasie, kiedy tradycyjna kolęda nie może się odbyć nie zapominacie o Liturgicznej Służbie Ołtarza.

Ks. Mariusz

Wizyta Duszpasterska

Drodzy Parafianie jak dobrze wiecie z powodu sytuacji panującej w Polsce i na świecie (zagrożenie zachorowania na koronawirusa) w tym roku nie odbędą się tradycyjne wizyty duszpasterskie (czyli kolęda). Dlatego też Ksiądz Biskup Ordynariusz Jan Wątroba zaleca, aby „zamiast odwiedzin przez duszpasterzy w domach, zaprosić mieszkańców do kościoła”. Jako Wasi duszpasterze pragniemy wypełnić zalecenia Księdza Biskupa. Serdecznie zapraszamy wszystkich chętnych na wspólne Eucharystie, na modlitwy i błogosławieństwo kolędowe do kościoła parafialnego. Aby wszystko przebiegło sprawnie podzieliliśmy naszą parafię na 4 dzielnice. Każda dzielnica otrzymała 3 dni w czasie, których można przyjść do kościoła na „swój termin kolędy”.

Podział i terminy:

Serdecznie zapraszamy do Wspólnego spotkania.
Rozpoczynamy Eucharystią o godzinie 17:00.
Pamiętajmy w tym czasie o modlitwie w intencji naszych chorych i cierpiących pozostających w domach.

Pierwsze Soboty Miesiąca

Drodzy Parafianie
Chcemy rozpocząć w Naszej parafii nabożeństwa 5 Pierwszych Sobót Miesiąca.

Co to jest za nabożeństwo i po co je wprowadzać? Może najpierw zobaczmy co dzieje się na świecie, chyba warto zacząć prosć Boga o wsparcie i o ratunek (pocieszenie i większą wiarę), a najlepiej zrobić to przez Maryję. Dlatego też nasza propozycja. Wszystko dla chętnych. Zapraszamy. Dla zainteresowanych podajemy materiały dotyczące tego nabożeństwa (będą dostępne w Pierwszą Sobotę miesiąca w kościele).

Kontynuuj czytanie