„MIEJSCE TO JEST NAPRAWDĘ ŚWIĘTE…” O poświęceniu odrestaurowanego ołtarza głównego

24 maja br., po kompleksowej konserwacji i restauracji, dokonano ponownego poświęcenia zabytkowego ołtarza głównego w kościele parafialnym w Łące. Tym szczególnym uroczystościom przewodniczył ordynariusz rzeszowski, bp. Kazimierz Górny.

Kontynuuj czytanie

POŻEGNANIE KAPŁANA I PRZYJACIELA – wspomnienie o ks. Władysławie Kopocińskim

20 lutego br. odszedł do Pana ks. prał. Władysław Kopociński, długoletni proboszcz parafii pw. św. Onufrego w Łące. Kapłan ten cieszył się ogromnym szacunkiem zarówno wśród mieszkańców Łąki, jak i okolicznych miejscowości.

Kontynuuj czytanie

Konserwacja obrazu pt. Komunia Świętego Onufrego

Fundację kościoła pw. Świętego Onufrego w Łące rozpoczęła na początku XVIII wieku Aleksandra Dominika Lubomirska. Dzieła jedna nie dokończyła i mury kościoła stały do 1742 roku, kiedy to książę Paweł Sanguszko podjął się wybudowania kościoła konsekrowanego w 1748r.

Kontynuuj czytanie

Odejście Ojca Świętego Jana Pawła II

W związku ze smutną informacją, że nasz umiłowany Ojciec Święty Jan Paweł II odszedł do Domu Ojca, w naszej parafii przez cały tydzień modlono się o życie wieczne i rychłą beatyfikację Zmarłego. Przed każdą mszą, sprawowaną w intencji Wielkiego Polaka, mieszkańcy Łąki gromadzili się w kościele, by odmawiać różaniec oraz koronkę do Bożego Miłosierdzia.

Kontynuuj czytanie