OGŁOSZENIA PARAFIALNE

III NIEDZIELA WIELKANOCNA 

18.04.2021 r.

(DO UŻYTKU WEWNĘTRZNEGO)      

  1. W liturgii tygodnia w piątek wypada Uroczystość Św. Wojciech BM Patrona Polski.
  2. W przyszłą niedzielę składka będzie przeznaczona na ogrzewanie kościoła i potrzeby gospodarcze,
  3. Bardzo dziękuję za przekazywane i wpłacane ofiary na potrzeby kościoła.
  4. Dziękujemy za posprzątanie kościoła i na sobotę na 9:00 prosimy: c. d. wg kolejki.
  5. Na stoliku znajduje się prasa katolicka: „Niedziela”.

INTENCJE MSZALNE

(do użytku wewnętrznego)

19.04.-25.04.2021 r.

Dzień Intencje
Pn. 18:00 greg. + Anna Szuberla
18:00 + Stanisławę Pukała od Instytutu Ekonomii, zarządu, dyr. i pracowników
 

Ks. Edward: + Jerzy Lech od koleż. i kol. ze szkolnych lat

Ks. Marek p. parafią + Stanisławę Pukała od sąsiadów

Wt.
 
18:00

greg. + Anna 

18:00 W 30 r. ślubu dziękczynna z prośbą o bł. B. dla całej rodz.
 

Ks. Edward: + Jerzy Lech od kolegi z ławki szkolnej

Śr. 18:00

greg. + Anna

18:00

+ Lucyna Pachorek od rodz. Sowów

 

Ks. Edward: + Bogumiła Barnat od związku zawodowego Solidarność

Czw.
18:00 greg. + Anna
18:00 + Waleria i Michał Ruszel
 

Ks. Edward: + Bogumiła Barnat od działu magaz. Sanovi

Pt


7:30

greg. + Anna

18:00

+ Stanisławę Pukała od Bogdana Selwy naczeln. I Urzędu Skarbowego w Rzeszowie

 

Ks. Edward: Za + fundatorów i dobrodziejów parafii Majdan Sieniawski

Sob.


18:00 greg. + Anna
18:00

+ Anna Kogutek 1 r.

 

Ks. Edward: + Stanisław i Paulina


Nd.
 
8:00

+ Stanisławę Pukała od brata z rodz.

Ks. Edward: + Emil 7 r.

9:30 greg. + Anna Szuberla
11:00

+ Maria Wilk od rodz. Wilków z Wólki Podleśnej

Ks. Edward: + Sławomir Wiglusz 5 r.

14:00 Za parafian

 

ARCHIWUM OGŁOSZEŃ