Nowy rok duszpasterski 2018 – Jesteśmy napełnieni Duchem Świętym

Adoracja Najświętszego Sakramentu

„STUDNIA ZA MAKULATURĘ”

Podobnie jak na początku roku, na placu obok dębu znajduje się kontener, w którym można składać makulaturę.  Całkowity dochód z jej sprzedaży zostanie przeznaczony na budowę studni w Czadzie w Afryce. Zbiórka ta jest akcją ogólnopolską, prowadzoną wraz z Polską Fundacją dla Afryki.

Gorąco zachęcamy do wspierania tej szczytnej idei!

Namacalny ślad obecności Jana Pawła II

Parafia pw. św. Onufrego Pustelnika w Łące 26 października przeżywała uroczystość wprowadzenia relikwii św. Jana Pawła II do tutejszego kościoła przez byłego sekretarza papieskiego, aktualnie metropolitę lwowskiego – abp. Mieczysława Mokrzyckiego.

Kontynuuj czytanie