Remont ołtarza bocznego pw. św. Judy Tadeusza

Parafia Rzymskokatolicka pw. św. Onufrego informuje,  że w  ramach realizacji zadania „Konserwacja i restauracja ołtarza bocznego p.w. Judy Tadeusza z kościoła pw. św. Onufrego w Łące I etap prac – konserwacja techniczna” zostały zakończone prace konserwatorskie.

Konserwacja XVIII – wiecznego ołtarza bocznego Judy Tadeusza przyczyniła się do zachowania i ochrony dziedzictwa kulturowego regionu.

Zapraszamy do zwiedzania i podziwiania ołtarza bocznego p.w. Judy Tadeusza codziennie 30 minut przed Mszą Świętą.

Zadanie: „Konserwacja i restauracja ołtarza bocznego p.w. Judy Tadeusza z kościoła pw. św. Onufrego w Łące I etap prac – konserwacja techniczna” realizowane jest w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” z wyłączeniem projektów grantowych oraz operacji w zakresie podejmowania działalności gospodarczej objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020

Niedziela Miłosierdzia Bożego 2019 r. – List Pasterski Episkopatu Polski

WIELKANOC 2019

 

Wielkanoc to jest niezwykłe święto – to czas, który prowadzi nas do głębi wiary.
Warto przypomnieć sobie słowa św. Pawła:
„Gdyby Chrystus nie zmartwychwstał,
próżna byłaby nasza wiara i nasze przepowiadanie”.

Radosna wieść o Zmartwychwstaniu od wieków przemierza świat przynosząc
wiadomość ciągle nową:
Chrystus Zmartwychwstał!
Niech paschalne wydarzenia i spotkania z Jezusem
dodadzą nam odwagi, by żyć świadectwem o zmartwychwstałym i żyjącym Zbawicielu.

Wszystkim Parafianom, Siostrom Opatrzności Bożej, przybyłym Gościom
składamy najserdeczniejsze życzenia:
niech Święta Wielkiej Nocy przyniosą dużo radości i pokoju
i dodadzą siły w pokonywaniu przeciwności.
Niech błogosławieństwo Zmartwychwstałego Pana
spocznie na naszych rodzinach i wspólnotach,
abyśmy wzrastali w niezachwianej wierze, ufnej nadziei oraz miłości Boga i bliźniego.

Szczęść Boże!

Duszpasterze

Rok duszpasterski 2019