Niedziela Słowa Bożego

W 3. niedzielę okresu zwykłego obchodzimy w Kościele Niedzielę Słowa Bożego. Jest to inicjatywa papieża Franciszka. Zaczęło się to nie tak dawno, ponieważ dokładnie rok temu. 

Warto sięgnąć po księgę Pisma Świętego. Tak ciężko nam to przychodzi, więc może właśnie ta niedziela będzie dla nas zachętą – od czegoś trzeba zacząć.

Jeśli to za dużo to może skorzystajmy z zaproszenia naszych KSM-owiczów, którzy przygotowali dla nas cytaty z Pisma Świętego z niedzielnej Liturgii Słowa (wyłożone w przedsionku kościoła), zabierzmy je do domu i niech będą dla nas szczególnym SŁOWEM od Boga w tym dniu = w Niedzielę Słowa Bożego.

Żeby podkreślić ważność Słowa Bożego zacytujemy ostatnich papieży:

Jan Paweł II: Pismo Święte jest jak orzeźwiająca woda i jak pożywienie, którym karmi się człowiek wierzący. Dlatego zachęcam wszystkich do jak najbliższych i najczęstszych kontaktów ze Słowem Bożym, do otwarcia się na jego działanie, na jego uzdrawiającą i stwórczą moc”.

Benedykt XVI: „Budować życie na Chrystusie, przyjmując z radością Jego słowo oraz realizując Jego nauczanie — taki powinien być wasz program, młodzi trzeciego tysiąclecia! Musi nastać nowe pokolenie apostołów, obierających za swój fundament słowo Chrystusa, zdolnych odpowiadać na wyzwania naszych czasów i gotowych wszędzie głosić Ewangelię”.

Franciszek: „Jako chrześcijanie jesteśmy jednym ludem kroczącym w historii, jesteśmy silni obecnością Pana pośród nas, który do nas przemawia i nas karmi. Dzień poświęcony Biblii nie powinien być «raz w roku», ale w każdym dniu roku, ponieważ musimy pilnie stać się bliscy Pismu Świętemu oraz Zmartwychwstałemu, który nigdy nie przestaje dzielić się Słowem i Chlebem we wspólnocie wierzących. W tym celu musimy wejść w bliską relację z Pismem Świętym, w przeciwnym razie nasze serce pozostanie zimne, a oczy zamknięte, dotknięte niezliczonymi formami ślepoty”.


Warto zacytować także papieża Franciszka, który w Liście Apostolskim Aperuit illis [30.09.2019)] ustanowił III Niedzielę Zwykłą w ciągu roku, jako poświęconą celebracji, refleksji oraz krzewieniu Słowa Bożego.

„Wspólnoty znajdą sposób, by przeżywać tę Niedzielę, jako dzień uroczysty. Jest ważne, aby w celebracji Eucharystii można było intronizować Świętą Księgę tak, aby dla zgromadzenia jasnym stał się charakter normatywny, jaki posiada Słowo Boże. W Niedzielę Słowa Bożego w sposób szczególny należy uwydatnić głoszenie słowa oraz przystosować homilie tak, by podkreślić cześć, jaką się oddaje Słowu Pana. Biskupi będą mogli w tę Niedzielę udzielać urzędu Lektoratu lub też powierzać podobną mu posługę, aby przywołać ważność głoszenia Słowa Bożego w Liturgii. […]W ten sam sposób proboszczowie będą mogli znaleźć odpowiednią formę ku temu, by wręczyć Biblię lub jedną z jej ksiąg całemu zgromadzeniu, aby ukazać ważność codziennej lektury oraz modlitwy Pismem Świętym, ze szczególnym odniesieniem do jej formy zwanej lectio divina”.

Klikająć w tekst poniżej możesz odczytać całość listu:

LIST APOSTOLSKI W FORMIE MOTU PROPRIO OJCA ŚWIĘTEGO FRANCISZKA „APERUIT ILLIS” W KTÓRYM USTANAWIA NIEDZIELĘ SŁOWA BOŻEGO