Co napisać na drzwiach? I dlaczego?

Objawienie Pańskie to uroczystość, którą 6 stycznia obchodzimy w Kościele. Ale co nam mówi jakieś Objawienie Pańskie lub Epifania, przecież dla nas to po prostu Trzech Króli.

 

No i mamy odwieczny problem. Czy było ich trzech, czy to byli królowie?

Ewangelia napisana przez Mateusza mówi jasno: „Gdy zaś Jezus narodził się w Betlejem w Judei za panowania króla Heroda, oto Mędrcy ze Wschodu przybyli do Jerozolimy i pytali: «Gdzie jest nowo narodzony król żydowski? Ujrzeliśmy bowiem jego gwiazdę na Wschodzie i przybyliśmy oddać mu pokłon»”. (Mt 2,1-2).

Według tej ewangelii nasi znani królowie zostali określeni greckim słowem magoi, czyli magowie. Jednak jak podaje francuski jezuita Xavier Léon-Dufour, byli to mędrcy pochodzenia nieżydowskiego i dlatego można powiedzieć, że ewangeliczni Magowie mogli być również monarchami, królami w swoich ojczyznach. Jednak czy to naprawdę takie ważne dla naszej wiary?

Co nam daje ta uroczystość, po co została wpisana w kalendarz świąt w Kościele?

Chodzi tu konkretnie o fakt, że Jezus narodził się także dla niewierzących, dla ludzi, którzy nie pochodzili z Narodu Wybranego, ludzi, którzy nie znali Boga, ale którzy Go szukali (jak ci Mędrcy).

Tradycja przekazuje, że w dniu tej uroczystości na znak przynależności do Chrystusa i publicznego wyznania katolickiej wiary od wieków w uroczystość Epifanii (Objawienia Pańskiego) praktykuje się zwyczaj naznaczenia poświęconą kredą drzwi swoich domów.

Według najstarszej tradycji pisano słowa „Christus mansionem benedicat” („Niech Chrystus błogosławi dom”), których skrót stanowią litery „CMB”. Trudno jednak połączyć tę tradycję bezpośrednio z dzisiejszym świętem.

W przedsoborowym rytuale błogosławieństwa kredy czytamy: „(…) aby ci, którzy ją zabiorą lub napiszą na drzwiach swoich domów imiona Twoich świętych: Kacpra, Melchiora i Baltazara, przez ich wstawiennictwo i zasługi otrzymają zdrowie ciała i opiekę dla duszy” (…in Domus suae portis scripserint nomina sanctorum tuorum Gasparis, Melchioris et Baltassar…). Na tej podstawie możemy stwierdzić, zatem, że poprawną wersją przy błogosławieństwie kredy według starego rytuału jest zapis „KMB”, ewentualnie – zachowując przywiązanie do łaciny – „GMB”.

Zaś w posoborowym rytuale w obrzędzie błogosławieństwa kredy i kadzidła nie ma bezpośrednio mowy, jakie litery należy zapisywać. Czytamy tam jedynie (usłyszymy to 6.01): „Pobłogosław † tę kredę dla oznaczenia drzwi naszych mieszkań, w których przyjęliśmy światło Twojego objawienia”. Nie mamy tu do czynienia z bezpośrednim powrotem do pierwotnej tradycji „CMB”, ale możemy zauważyć brak kontynuacji przedsoborowego zwyczaju nawiązywania do imion Trzech Króli.

Bo nie to jest najważniejsze jak mieli na imię. Chodzi o to, że Bóg pozwala się znaleźć każdemu, kto Go szuka.

Jak więc mam oznaczyć drzwi swojego domu:

Najczęściej spotyka się napis K+M+B 2021 (na pamiątkę imion Kacper, Melchior, Baltazar).

Znacznie starszy i głębszy przekaz mówi, że drzwi należy oznaczać napisem C+M+B 2021.

A w niektórych krajach skrót umieszcza się pomiędzy liczbami oznaczającymi rok: 20+C+M+B+21.

Podsumowując trudno, zatem stwierdzić, który zapis z całą pewnością jest prawidłowy. Pozostaje to w gestii każdego katolika. Niezależnie od tego, która opcję wybierzemy chodzi o to by była to oznaka naszego przywiązania do katolickiej wiary i w jakiś sposób odpowiedź na Chrystusowe wezwanie: „Do każdego, więc, kto się przyzna do Mnie przed ludźmi, przyznam się i Ja przed moim Ojcem, który jest w niebie” (Mt 10,32).