Podziękowanie

Drodzy parafianie, jako opiekun Liturgicznej Służby Ołtarza chciałbym podziękować za to, że w Drugi Dzień Świąt przyjęliście przedstawicieli naszych ministrantów w swoich domach z materiałami kolędowymi. Wasze ofiary złożone przy tej okazji zostały sprawiedliwie podzielone pomiędzy wszystkich ministrantów i lektorów w zależności od zdobytych przez nich punktów w ciągu całego roku. Dziękuję za to, że zauważacie i doceniacie ich wielki dar dla naszej wspólnoty: czas, który ofiarują na służenie, zbiórki, przygotowanie wszystkich uroczystości. Dziękuję, że w tym czasie, kiedy tradycyjna kolęda nie może się odbyć nie zapominacie o Liturgicznej Służbie Ołtarza.

Ks. Mariusz