Boże Narodzenie 2019

„ A to będzie znakiem dla was: znajdziecie Niemowlę, owinięte w pieluszki i leżące w żłobie.”

W taki sposób Bóg przychodzi do człowieka; takie jest Jego działanie – przybywa w sposób nieoczekiwanie prosty, niemal niezauważalny. W ludzkim świecie pojawia się w ludzki sposób, aby być jak najbliżej człowieka. Jak wielka jest miłość Boga , który przychodzi do nas w kruchym ciele Dzieciątka leżącego i w kruchym białym opłatku, który kapłan unosi nad ołtarzem i wypowiada w imieniu samego Chrystusa słowa: „To jest Ciało moje, to jest Krew moja…”

Drodzy Parafianie i przybyli Goście życzymy Wam, aby Słowo, które stało się Ciałem i zamieszkało między nami nieustannie nas prowadziło i umacniało, dając radość z przychodzącego Chrystusa. Niech napełnia nasze serca pokojem i miłością, abyśmy podążali za Chrystusem żyjąc w Jego Kościele.

Duszpasterze Parafii Łąka