Remont ołtarza bocznego pw. św. Judy Tadeusza

Parafia Rzymskokatolicka pw. św. Onufrego informuje,  że w  ramach realizacji zadania „Konserwacja i restauracja ołtarza bocznego p.w. Judy Tadeusza z kościoła pw. św. Onufrego w Łące I etap prac – konserwacja techniczna” zostały zakończone prace konserwatorskie.

Konserwacja XVIII – wiecznego ołtarza bocznego Judy Tadeusza przyczyniła się do zachowania i ochrony dziedzictwa kulturowego regionu.

Zapraszamy do zwiedzania i podziwiania ołtarza bocznego p.w. Judy Tadeusza codziennie 30 minut przed Mszą Świętą.

Zadanie: „Konserwacja i restauracja ołtarza bocznego p.w. Judy Tadeusza z kościoła pw. św. Onufrego w Łące I etap prac – konserwacja techniczna” realizowane jest w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” z wyłączeniem projektów grantowych oraz operacji w zakresie podejmowania działalności gospodarczej objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020