Nowy rok duszpasterski 2018 – Jesteśmy napełnieni Duchem Świętym