Uroczystość Odpustowa ku czci Matki Boskiej Różańcowej pod przewodnictwem ks. Infułata Wiesława Szurka

Dnia 05.10.2014 przeżywaliśmy w naszej Parafii Uroczystość Odpustową ku czci Matki Bożej Różańcowej. Był to wyjątkowy czas łaski, w którym patrząc na cichą i pokorną Służebnicę Pana, mieliśmy uświadamiać sobie, jak ważne w naszym życiu jest bycie blisko Jezusa Chrystusa przez modlitwę i sakramenty.

W tym szczególnym dniu, każdy z nas  biorąc czynny udział w Eucharystii, poprzez przyjęcie Komunii Świętej a ponadto wyzbywając się przywiązania do grzechu, wyznając wiarę i modląc się w intencji Ojca Świętego – mógł zyskać dar odpustu zupełnego, czyli darowania win i kar za popełnione grzechy. Uroczysta Suma Odpustowa pod przewodnictwem ks. Infułata Wiesława Szurka rozpoczęła się o godz. 11.00 i miała następujący przebieg.

Po procesji wyjścia i przywitaniu wszystkich przez ks. Proboszcza Wiesława Rafacza nastąpił obrzęd poświęcenia Ołtarza Ukrzyżowania Pana Jezusa po jego renowacji i konserwacji. Następnie słuchaliśmy Słowa Bożego i Karmiliśmy się Ciałem i Krwią naszego Pana Jezusa Chrystusa.

Ostatnią częścią Uroczystości stanowiło odmówienie części Różańca Świętego w tajemnicach „światła” wraz z przedstawicielami grup duszpasterskich naszej Parafii: Róż Różańcowych, KSM- u, LSO, DSM-u oraz kręgów rodzin Domowego Kościoła.