„MIEJSCE TO JEST NAPRAWDĘ ŚWIĘTE…” O poświęceniu odrestaurowanego ołtarza głównego

24 maja br., po kompleksowej konserwacji i restauracji, dokonano ponownego poświęcenia zabytkowego ołtarza głównego w kościele parafialnym w Łące. Tym szczególnym uroczystościom przewodniczył ordynariusz rzeszowski, bp. Kazimierz Górny.

Barokowy ołtarz główny w kościele p.w. św. Onufrego w Łące powstał w połowie XVIII w., najprawdopodobniej wg projektu Tomasza Huttera. Szafa ołtarzowa została wykonana z drewna dębowego, polichromowana, wzbogacona pozłacaną i posrebrzaną ornamentyką. W centralnej części ołtarza znajduje się siedemnastowieczny obraz olejny, Komunia św. Onufrego, podnoszony i opuszczany jako zasuwa. Za nim, we wnęce retabulum, umieszczono olejny obraz Matki Bożej Nieustającej Pomocy z bogato zdobionymi, pozłacanymi ramami. Retabulum otoczone jest z obu stron kolumnami i pilastrami, między którymi umieszczono rzeźby św. Pawła Eremity oraz św. Pafnucego. Naturalnej wielkości rokokowe figury świętych pustelników zostały wyrzeźbione w XVIII w. W górnej partii ołtarza znajduje się XVIII-wieczny obraz św. Hieronima. Ponadto w ołtarzu umieszczono 5 rzeźb głów aniołków ze skrzydełkami.

W 2009 roku konserwator dzieł sztuki ocenił stan zachowania ołtarza, jako bardzo zły. W związku z upływem czasu oraz działaniem owadzich szkodników drewna, w konstrukcji pojawiły się pęknięcia i ubytki. W sierpniu 2010 roku, z inicjatywy ówczesnego proboszcza, ks. Jacka Cierpicha przystąpiono do prac, nad którymi nadzór objęła Pracowania Konserwacji Zabytków „Filip F&F”. W ciągu kilkunastu miesięcy dokonano kompleksowej konserwacji i renowacji drewnianej struktury ołtarza, obrazów św. Hieronima oraz Matki Bożej (obraz Komunia św. Onufrego został odrestaurowany w 2005 roku), rzeźb, a także rekonstrukcji złoceń i polichromii. Wykonanie tych prac było możliwe dzięki wsparciu finansowemu Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego, Urzędu Gminy Trzebownisko, Wojewódzkiego Urzędu Ochrony Zabytków z siedzibą w Przemyślu, Urzędu Marszałkowskiego Powiatu Rzeszowskiego oraz ofiarności parafian.

Zwieńczeniem dzieła renowacji ołtarza głównego w kościele p.w. św. Onufrego w Łące była msza w intencji ofiarodawców i wykonawców projektu. Liturgię poprzedziła krótka prezentacja multimedialna, podczas której omówione zostały poszczególne etapy remontu zabytkowego obiektu. Mszy św. przewodniczył ordynariusz rzeszowski, ks. bp. Kazimierz Górny. Pasterz naszej diecezji dokonał wówczas poświęcenia odrestaurowanego ołtarza, a w wygłoszonej homilii podkreślił znaczenie tego dzieła: „Trzy lata temu, w czerwcu, starodawna parafia Łąka śpiewała Te Deum – dziękczynienie za 600-lecie istnienia i działania (…). Dzisiaj dziękujemy za szczególny wymiar troski o świątynię – za odnowioną nastawę ołtarzową (…). Z takim kunsztem odrestaurowana, odnowiona raduje serce i z pewnością pomaga wszystkim, którzy przychodzą do świątyni Pańskiej, aby spotkać się z Panem Bogiem na modlitwie”.

Oprócz ks. biskupa w uroczystościach wzięli udział: ks. Franciszek Dziedzic – dyrektor Muzeum Diecezjalnego w Rzeszowie, ks. Waldemar Dopart – wicedziekan dekanatu Rzeszów-Północ, ks. Jacek Cierpich – były proboszcz łącki, pomysłodawca wykonanych prac, ks. Wiesław Rafacz – obecny proboszcz parafii Łąka, ks. Bogdan Kloc – wikariusz, Aneta, Maciej i Stanisław Filipowie z Pracowni Konserwacji Zabytków „Filip F&F” – wykonawcy prac konserwatorskich, a także przedstawiciele władz lokalnych i samorządowych: wicestarosta Marek Sitarz, wójt Gminy Trzebownisko Józef Fedan, były poseł na sejm Jan Tomaka, ofiarodawcy, mieszkańcy Łąki i okolicznych miejscowości

Uroczystości zakończono wspólnym odmówieniem litanii loretańskiej przed obliczem Matki Bożej Nieustającej Pomocy, umieszczonym w centralnej części odrestaurowanego ołtarza.

Piotr Smotryś