Boże Narodzenie 2019

„ A to będzie znakiem dla was: znajdziecie Niemowlę, owinięte w pieluszki i leżące w żłobie.”

W taki sposób Bóg przychodzi do człowieka; takie jest Jego działanie – przybywa w sposób nieoczekiwanie prosty, niemal niezauważalny. W ludzkim świecie pojawia się w ludzki sposób, aby być jak najbliżej człowieka. Jak wielka jest miłość Boga , który przychodzi do nas w kruchym ciele Dzieciątka leżącego i w kruchym białym opłatku, który kapłan unosi nad ołtarzem i wypowiada w imieniu samego Chrystusa słowa: „To jest Ciało moje, to jest Krew moja…”

Drodzy Parafianie i przybyli Goście życzymy Wam, aby Słowo, które stało się Ciałem i zamieszkało między nami nieustannie nas prowadziło i umacniało, dając radość z przychodzącego Chrystusa. Niech napełnia nasze serca pokojem i miłością, abyśmy podążali za Chrystusem żyjąc w Jego Kościele.

Duszpasterze Parafii Łąka

Parafialna spowiedź adwentowa

18 grudnia 2019 r. (środa):

  • rano od 9:00 do 12:00

    (przerwa 10:30-11:00)

  • po południu od 15:00 do 18:00

    (przerwa 16:30- 17:00)

Chorych przed świętami odwiedzimy w tym dniu od 14:00 (prosimy zgłaszać).

Program Misji Parafialnych

27.10.2019 – Niedziela

08.00 – Msza Święta – nauka na rozpoczęcie misji

11.00 – Msza Święta – nauka na rozpoczęcie misji

14.00 – Msza Święta – nauka na rozpoczęcie misji
– Nabożeństwo Różańcowe

 

28.10.2019 – Poniedziałek

07.30 – Modlitwy misyjne

08.00 – Msza Święta – nauka misyjna

16.30 – Nabożeństwo Różańcowe

17.00 – Msza Święta – nauka misyjna
– Nauka dla małżonków i rodziców

 

29.10.2019 – Wtorek

07.30 – Modlitwy misyjne

08.00 – Msza Święta – nauka misyjna

16.30 – Nabożeństwo Różańcowe

17.00 – Msza Święta – nauka misyjna
– Nabożeństwo przebłagalne

 

30.10.2019 – Środa

Dzień spowiedzi misyjnej

07.30 – Modlitwy misyjne

08.00 – Msza Święta – nauka misyjna

11.00 – Msza Święta – nauka dla chorych i starszych
– Sakrament chorych i Błogosławieństwo Eucharystyczne

16.30 – Nabożeństwo Różańcowe

17.00 – Msza Święta – nauka misyjna

 

31.10.2019 – Czwartek

07.30 – Modlitwy misyjnej

08.00 – Msza Święta – nauka misyjna

10.00 – Spotkanie misyjne dla dzieci

11.00 – Spotkanie misyjne dla dzieci

16.30 – Nabożeństwo Różańcowe

17.00 – Msza Święta – nauka misyjna

 

01.11.2019 – Piątek – Uroczystość Wszystkich Świętych

08.00 – Msza Święta – nauka misyjna

09.30 – Msza Święta – nauka misyjna

13.00 – Msza Święta na cmentarzu – nauka misyjna
– Procesja i modlitwy za zmarłych

 

02.11.2019 – Sobota

07.30 – Modlitwy misyjne

08.00 – Msza Święta – nauka misyjna
– Odnowienie Ślubów Małżeńskich

11.00 – Msza Święta – nauka misyjna
– Błogosławieństwo małych dzieci

17.00 – Msza Święta – nauka misyjna
– Odnowienie Ślubów Małżeńskich
– Nauka misyjna dla młodzieży

 

03.11.2019 – Niedziela

08.00 – Msza Święta – nauka na zakończenie misji

11.00 – Nabożeństwo odnowienia Przyrzeczeń Chrzcielnych przy Krzyżu misyjnym
– Msza Święta – nauka na zakończenie misji
– Błogosławieństwo na zakończenie misji z odpustem zupełnym

14.00 – Msza Święta – nauka na zakończenie misji

Remont ołtarza bocznego pw. św. Judy Tadeusza

Parafia Rzymskokatolicka pw. św. Onufrego informuje,  że w  ramach realizacji zadania „Konserwacja i restauracja ołtarza bocznego p.w. Judy Tadeusza z kościoła pw. św. Onufrego w Łące I etap prac – konserwacja techniczna” zostały zakończone prace konserwatorskie.

Konserwacja XVIII – wiecznego ołtarza bocznego Judy Tadeusza przyczyniła się do zachowania i ochrony dziedzictwa kulturowego regionu.

Zapraszamy do zwiedzania i podziwiania ołtarza bocznego p.w. Judy Tadeusza codziennie 30 minut przed Mszą Świętą.

Zadanie: „Konserwacja i restauracja ołtarza bocznego p.w. Judy Tadeusza z kościoła pw. św. Onufrego w Łące I etap prac – konserwacja techniczna” realizowane jest w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” z wyłączeniem projektów grantowych oraz operacji w zakresie podejmowania działalności gospodarczej objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020